<![CDATA[Descentralizare şi autonomie locală]]> http://descentralizare.gov.md/ 27.02.2024 ro http://descentralizare.gov.md/ Copyright (c) 2024 http://descentralizare.gov.md/Realizările în domeniul integrării migrației în dezvoltarea locală discutate în cadrul şedinţei Consiliului coordonator al Proiectului „Migraţie şi dezvoltare locală” <![CDATA[Realizările în domeniul integrării migrației în dezvoltarea locală discutate în cadrul şedinţei Consiliului coordonator al Proiectului „Migraţie şi dezvoltare locală” // Naţionale]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=249&id=1307&t=/EVENIMENTE/Nationale/Realizarile-in-domeniul-integrarii-migratiei-in-dezvoltarea-locala-discutate-in-cadrul-sedintei-Consiliului-coordonator-al-Proiectului-Migratie-si-dezvoltare-locala/ La şedinţa consiliului coordonator al proiectului „Migraţie şi dezvoltare locală” (MiDL) s-au discutat realizările, dar şi activităţile planificate pînă la finele anului în curs. Întrunirea a fost prezidată de Valentin Guznac, Secretar General adjunct al Guvernului Republicii Moldova. ]]> 21.10.2016 17:10 La Chișinău a fost semnată Foaia de parcurs privind democrația locală și regională în Republica Moldova. <![CDATA[La Chișinău a fost semnată Foaia de parcurs privind democrația locală și regională în Republica Moldova. // Naţionale]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=249&id=1305&t=/EVENIMENTE/Nationale/La-Chiinau-a-fost-semnata-Foaia-de-parcurs-privind-democratia-locala-i-regionala-in-Republica-Moldova/ În perioada 06-08 iulie 2016, în Republica Moldova se află în vizită delegația Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE), din care fac parte Jean-Claude Frecon, președintele CALRE, Philippe Receveur, Preşedintele a Comisiei de monitorizare a CALRE, Jean Philippe BOZOULS Director interimar al CALRE, Francis LEC, Membru al Comisiei de monitorizare precum și secretarul Comisiei de monitorizare, Stephanie Poirel.]]> 07.07.2016 11:33 Cabinetul de miniştri a aprobat Strategia de reformare a administraţiei publice <![CDATA[Cabinetul de miniştri a aprobat Strategia de reformare a administraţiei publice // Naţionale]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=249&id=1306&t=/EVENIMENTE/Nationale/Cabinetul-de-ministri-a-aprobat-Strategia-de-reformare-a-administratiei-publice/ Guvernul a aprobat, astăzi, Strategia privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016 – 2020. Documentul asigură modernizarea instituţiilor de stat şi creează premisele necesare pentru dezvoltarea sustenabilă şi durabilă a Republicii Moldova.]]> 06.07.2016 11:17 Prezentarea proiectului "Registrul de Stat al Actelor Locale" <![CDATA[Prezentarea proiectului "Registrul de Stat al Actelor Locale" // Naţionale]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=249&id=1304&t=/EVENIMENTE/Nationale/Prezentarea-proiectului-Registrul-de-Stat-al-Actelor-Locale/ În perioada 17-24 mai 2016 Cancelaria de Stat a participat la evenimentele organizate la nivel regional (Forumul regional de business, organizat de compania Update Moldova). Participarea a fost o oportunitate de a prezenta inițiativa legislativă a Cancelariei de Stat în domeniul promovării și implementării principiului transparenței în procesul decizional la nivelul APL.]]> 27.05.2016 11:31 Aleșii locali și primarii pot învăța de la distanță cum să administreze treburile publice locale <![CDATA[Aleșii locali și primarii pot învăța de la distanță cum să administreze treburile publice locale // Naţionale]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=249&id=1303&t=/EVENIMENTE/Nationale/Aleii-locali-i-primarii-pot-invata-de-la-distanta-cum-sa-administreze-treburile-publice-locale/ Platforma pentru instruirea la distanță a aleșilor locali a fost lansată pe 25 mai 2016 la un eveniment desfășurat la Academia de Administrare Publică. Acest instrument inovativ de e-learning a fost elaborat de Academie cu sprijinul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată şi este disponibil la http://ddp.aap.gov.md.]]> 25.05.2016 13:21 Republica Moldova a fost reprezentată la reuniunea Comitetului European pentru Democraţie şi Guvernare <![CDATA[Republica Moldova a fost reprezentată la reuniunea Comitetului European pentru Democraţie şi Guvernare // Naţionale]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=249&id=1302&t=/EVENIMENTE/Nationale/Republica-Moldova-a-fost-reprezentata-la-reuniunea-Comitetului-European-pentru-Democratie-si-Guvernare/ Secretarul general adjunct al Guvernului, Valentin Guznac a participat la cea de-a V-a şedinţă plenară a Comitetului European pentru Democraţie şi Guvernare (CDDG), care a avut loc în perioada 19-20 mai curent, la Strasbourg.În cadrul reuniunii, Secretarul general adjunct al Guvernului a împărtăşit experienţa Republicii Moldova în promovarea guvernării democratice.]]> 24.05.2016 13:05 Proiectul Strategiei de reformă a Administrației publice pentru anii 2016-2020 (PDF) <![CDATA[Proiectul Strategiei de reformă a Administrației publice pentru anii 2016-2020 (PDF) // Proiectul Strategiei de reformă a Administrației publice pentru anii 2016-2020]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=460&id=1301&t=/PROIECTE-IN-DISCUTIE/Proiectul-Strategiei-de-reforma-a-Administratiei-publice-pentru-anii-2016-2020/Proiectul-Strategiei-de-reforma-a-Administratiei-publice-pentru-anii-2016-2020-PDF/ 12.05.2016 16:49 Proiectul Strategiei de reformă a Administrației publice pentru anii 2016-2020 <![CDATA[Proiectul Strategiei de reformă a Administrației publice pentru anii 2016-2020 // Naţionale]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=249&id=1300&t=/EVENIMENTE/Nationale/Proiectul-Strategiei-de-reforma-a-Administratiei-publice-pentru-anii-2016-2020/ 12.05.2016 16:38 Şedinţa de totalizare a activităţii Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat pentru anul 2015 <![CDATA[Şedinţa de totalizare a activităţii Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat pentru anul 2015 // Naţionale]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=249&id=1299&t=/EVENIMENTE/Nationale/Sedinta-de-totalizare-a-activitatii-Oficiului-Teritorial-Ungheni-al-Cancelariei-de-Stat-pentru-anul-2015/ Marți, 5 aprilie curent, la Ungheni a avut loc ședinţa de totalizare a activităţii Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat pentru anul 2015, la care a participat conducerea Cancelariei de Stat – Valentin GUZNAC, Secretarul General adjunct al Guvernului, și responsabilii din cadrul Direcției Generale Politici de Descentralizare și Administrare Locală (Victoria Cujba, Șef Direcție Generală, Vladislav Sîrbu, Șef Direcție Control Administrativ).]]> 05.04.2016 14:42 Comisia Paritară pentru Descentralizare a analizat implementarea prevederilor Strategiei Naționale de Descentralizare <![CDATA[Comisia Paritară pentru Descentralizare a analizat implementarea prevederilor Strategiei Naționale de Descentralizare // Naţionale]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=249&id=1298&t=/EVENIMENTE/Nationale/Comisia-Paritara-pentru-Descentralizare-a-analizat-implementarea-prevederilor-Strategiei-Nationale-de-Descentralizare/ Secretarul general al Guvernului, Tudor Copaci a prezidat, astăzi, ședința Comisiei Paritare pentru Descentralizare, la care au participat reprezentanţi ai Ministerelor Economiei, Educației, Finanțelor, Sănătății, Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Mediului, Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, precum şi primari, președinți de raioane, reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova.]]> 31.03.2016 11:42 Raport privind controlul de legalitate al actelor autorităților administrației publice locale anul 2015 <![CDATA[Raport privind controlul de legalitate al actelor autorităților administrației publice locale anul 2015 // Rapoarte]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=457&id=1297&t=/OFICII-TERITORIALE-ALE-CANCELARIEI-DE-STAT/Rapoarte/Raport-privind-controlul-de-legalitate-al-actelor-autoritatilor-administratiei-publice-locale-anul-2015/ 17.03.2016 15:25 Realizările în domeniul integrării Migrației în dezvoltarea locală discutate în cadrul şedinţei Consiliului coordonator al Proiectului „Migrație și Dezvoltare Locală” <![CDATA[Realizările în domeniul integrării Migrației în dezvoltarea locală discutate în cadrul şedinţei Consiliului coordonator al Proiectului „Migrație și Dezvoltare Locală” // Naţionale]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=249&id=1296&t=/EVENIMENTE/Nationale/Realizarile-in-domeniul-integrarii-Migratiei-in-dezvoltarea-locala-discutate-in-cadrul-sedintei-Consiliului-coordonator-al-Proiectului-Migratie-i-Dezvoltare-Locala/ Întrunirea a fost prezidată de Valentin Guznac, Secretar General adjunct al Guvernului Republici Moldova. Guznac a informat membrii Consiliului despre măsurile întreprinse pentru impulsionarea continuării reformelor pe segmentul administrației publice centrale și locale: „A fost re-lansată activitatea Consiliului național pentru reforma administrației publice. Intervențiile proiectului „Migrație și Dezvoltare Locală” (MiDL) sunt în conformitate cu prioritățile Programului de Acțiune 2016-2018 al Guvernului Republicii Moldova care prevăd implementarea unei abordări integrate privind migrația și diaspora la nivel central și local. Pentru implementarea acestor priorități, Guvernul Republicii Moldova a aprobat, pe 24 februarie 2016, Strategia națională ”Diaspora-2025” și Planul de acțiuni pentru anii 2016-2018 privind implementarea acesteia”.]]> 16.03.2016 13:39 Proiectul de Lege cu privire la modificarea Legii nr. 68 din 5 aprilie 2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de descentralizare şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012-2015 <![CDATA[Proiectul de Lege cu privire la modificarea Legii nr. 68 din 5 aprilie 2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de descentralizare şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012-2015 // Proiecte de acte normative]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=432&id=1295&t=/PROIECTE-IN-DISCUTIE/Proiecte-de-acte-normative/Proiectul-de-Lege-cu-privire-la-modificarea-Legii-nr-68-din-5-aprilie-2012-pentru-aprobarea-Strategiei-nationale-de-descentralizare-si-a-Planului-de-actiuni-privind-implementarea-Strategiei-nationale-de-descentralizare-pentru-anii-2012-2015/ 09.03.2016 16:28 Primarii învață să implice migranții în dezvoltarea localităților <![CDATA[Primarii învață să implice migranții în dezvoltarea localităților // Naţionale]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=249&id=1294&t=/EVENIMENTE/Nationale/Primarii-invata-sa-implice-migrantii-in-dezvoltarea-localitatilor/ Primarii din 25 de localități din Republica Moldova au învățat din experiența altor colegi cum să implice migranţii în dezvoltarea localităților de baștină. O vizită de studiu de acest fel a fost organizată în perioada 25-26 februarie de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova, în cadrul proiectului „Migrație și Dezvoltare Locală”.]]> 01.03.2016 15:20 De la primari – pentru primari: primul set de produse video despre dezvoltarea locală <![CDATA[De la primari – pentru primari: primul set de produse video despre dezvoltarea locală // Naţionale]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=249&id=1293&t=/EVENIMENTE/Nationale/De-la-primari-pentru-primari-primul-set-de-produse-video-despre-dezvoltarea-locala/ Cele mai bune experienţe în domeniul dezvoltării locale sunt transpuse în primul set de produse video destinat primarilor din Moldova. Principalele domenii de dezvoltare locale precum: Asigurarea unor servicii de calitate; Dezvoltarea economică locală, Participare cetăţenească şi Transparenţa decizională sunt descrise cu studii de caz într-un format ușor accesibil și inovativ.]]> 29.02.2016 10:35 Discuții cu reprezentanții PNUD Moldova referitor la dezvoltarea programelor în domeniul administrației publice locale <![CDATA[Discuții cu reprezentanții PNUD Moldova referitor la dezvoltarea programelor în domeniul administrației publice locale // Naţionale]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=249&id=1292&t=/EVENIMENTE/Nationale/Discutii-cu-reprezentantii-PNUD-Moldova-referitor-la-dezvoltarea-programelor-in-domeniul-administratiei-publice-locale/ Valentin GUZNAC, Secretarul General adjunct al Guvernului a inițiat discuțiile cu partenerii de dezvoltare, în portofoliul cărora se regăsește asistență pentru autoritățile administrației publice locale, cu scopul de a relansa un șir de inițiative și a îmbunătăți gestionarea programelor comune de dezvoltare locală.]]> 10.02.2016 15:49 Întîlnirea Domnului Valentin GUZNAC, Secretarul General adjunct al Guvernului cu reprezentanții Congresului Autoritățior Locale din Moldova <![CDATA[Întîlnirea Domnului Valentin GUZNAC, Secretarul General adjunct al Guvernului cu reprezentanții Congresului Autoritățior Locale din Moldova // Naţionale]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=249&id=1291&t=/EVENIMENTE/Nationale/Intilnirea-Domnului-Valentin-GUZNAC-Secretarul-General-adjunct-al-Guvernului-cu-reprezentantii-Congresului-Autoritatior-Locale-din-Moldova/ La inițiativa Domnului Valentin GUZNAC, Secretarul General adjunct al Guvernului, a avut loc întîlnirea de lucru cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), la care au participat: Tatiana Badan, Președinta CALM, Viorel Furdui, Director executiv CALM, Tatiana Țurcan, vicepreședinta CALM, primar s. Vinogradovca, raionul Taraclia, Tatiana Gorgan, primar s. Sarata-Nouă, raionul Leova, Alexandru Osadci, expert CALM.]]> 10.02.2016 09:06 Mesaj de felicitare al Secretarului General Adjunct a Guvernului, Valentin Guznac, cu ocazia Zilei profesionale a autonomiei locale și lucrătorului APL <![CDATA[Mesaj de felicitare al Secretarului General Adjunct a Guvernului, Valentin Guznac, cu ocazia Zilei profesionale a autonomiei locale și lucrătorului APL // Naţionale]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=249&id=1290&t=/EVENIMENTE/Nationale/Mesaj-de-felicitare-al-Secretarului-General-Adjunct-a-Guvernului-Valentin-Guznac-cu-ocazia-Zilei-profesionale-a-autonomiei-locale-i-lucratorului-APL/ Stimați colegi din autorităţile administraţiei publice locale, Cu ocazia Zilei profesionale a Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală, vă adresez sincere felicitări și urări de bine! Guvernul Republicii Moldova exprimă recunoştinţa, aprecierea şi sprijinul pentru autorităţile publice locale. Este un gest extrem de necesar mai ales în aceste timpuri dificile, cînd volumul problemelor cu care vă confruntaţi zi de zi este mult mai mare decît resursele de care dispuneţi.]]> 01.02.2016 13:10 Rezoluția adoptată în cadrul Conferinței Internaționale cu genericul "Descentralizarea: calea spre modernizare a Republicii Moldova" <![CDATA[Rezoluția adoptată în cadrul Conferinței Internaționale cu genericul "Descentralizarea: calea spre modernizare a Republicii Moldova" // Naţionale]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=249&id=1289&t=/EVENIMENTE/Nationale/Rezolutia-adoptata-in-cadrul-Conferintei-Internationale-cu-genericul-Descentralizarea-calea-spre-modernizare-a-Republicii-Moldova/ REZOLUȚIA CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE Descentralizarea: calea spre modernizare a Republicii Moldova   Palatul Republicii, mun. Chișinău, 17-18 decembrie 2015   Noi, participanții la Conferința Internațională “Descentralizarea – calea spre modernizarea Republicii Moldova”, Pornind de la faptul că administraţia publică locală reprezintă un element esențial pentru funcționarea ]]> 21.12.2015 10:20 Reforma de descentralizare - un obiectiv important al Guvernului <![CDATA[Reforma de descentralizare - un obiectiv important al Guvernului // Naţionale]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=249&id=1288&t=/EVENIMENTE/Nationale/Reforma-de-descentralizare-un-obiectiv-important-al-Guvernului/ Conferința internațională cu genericul "Descentralizarea: calea spre modernizare a Republicii Moldova" a reunit, la Chișinău, peste 300 de reprezentanţi ai administraţiei publice centrale și locale, parteneri de dezvoltare și experţi internaţionali.]]> 18.12.2015 16:55 Prima întâlnire a primarilor parteneri ai Proiectului Migraţie şi Dezvoltare Locală <![CDATA[Prima întâlnire a primarilor parteneri ai Proiectului Migraţie şi Dezvoltare Locală // Naţionale]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=249&id=1287&t=/EVENIMENTE/Nationale/Prima-intalnire-a-primarilor-parteneri-ai-Proiectului-Migratie-si-Dezvoltare-Locala/ Primarii parteneri ai Proiectului Migraţie şi Dezvoltare Locală au participat la prima întâlnire din cadrul Proiectului. Sergiu Ceauș, Secretar General adjunct al Guvernului a ţinut să felicite primarii cu faptul că localităţile pe care le reprezintă au fost selectate în calitate de partenere ale Proiectului. „Guvernul Republicii Moldova mizează foarte mult pe suportul cetăţenilor plecaţi la muncă peste hotare. Utilizarea acestui potenţial nu este posibilă în deplină măsură mizând doar pe remitenţe. Acesta este un proces complex care necesită implicarea autorităţilor centrale, dar şi locale în a stimula concetăţenii noştri să fie parte a dezvoltării locale. Sunt sigur că prin intermediul acestui proiect va fi dat start unor modele de dezvoltare locală cu suportul migranţilor”, a declarat Ceauş.]]> 04.12.2015 12:03 Bărbați (raional) <![CDATA[Bărbați (raional) // HARTA ALEGERILOR 2011-2015]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=450&id=1283&t=/HARTA-ALEGERILOR-2011-2015/Barbati-raional/ 22.11.2015 12:20 Femei (raional) <![CDATA[Femei (raional) // HARTA ALEGERILOR 2011-2015]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=450&id=1282&t=/HARTA-ALEGERILOR-2011-2015/Femei-raional/ 22.11.2015 12:19 Primari noi (raional) <![CDATA[Primari noi (raional) // HARTA ALEGERILOR 2011-2015]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=450&id=1281&t=/HARTA-ALEGERILOR-2011-2015/Primari-noi-raional/ 22.11.2015 11:22 În atenția Autorităților Publice Locale <![CDATA[În atenția Autorităților Publice Locale // Naţionale]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=249&id=1280&t=/EVENIMENTE/Nationale/In-atentia-Autoritatilor-Publice-Locale/ Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) invită la evenimentul proiectului DISCUS - Platformă de discuţii privind problemele de dezvoltare a societăţii informaţionale. Seminarul cu tematica: Soluţii TIC pentru Servicii Publice Locale (Aspecte Practice) va avea loc în perioada 24 - 25 Noiembrie, la Chişinău (Institutul Muncii, Sala de Conferinţe, etaj 1, cu începere de la ora 09.30). La eveniment sunt aşteptaţi să participe reprezentanţi ai mediului academic, ai sectorului guvernamental, ai societăţii civile, ai mediului de afaceri şi reprezentanţi ai administraţiilor locale din Republica Moldova. Se planifică mai multe prezentări ale experţilor naţionali precum şi ale celor din ţările Visegrad, lucru în echipe asupra posibilelor planuri de acţiuni pentru e-servicii locale. Vom fi onoraţi să fiţi prezenţi la evenimentul proiectului DISCUS, organizat de IDSI, sau să delegaţi un reprezentant al autorităţii Dvs.]]> 18.11.2015 16:01 Repetabilitatea generală <![CDATA[Repetabilitatea generală // HARTA ALEGERILOR 2011-2015]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=450&id=1278&t=/HARTA-ALEGERILOR-2011-2015/Repetabilitatea-generala/ 11.11.2015 13:40 Forum regional pentru transfer de bune practici în domeniul cooperării intercomunitare <![CDATA[Forum regional pentru transfer de bune practici în domeniul cooperării intercomunitare // Naţionale]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=249&id=1273&t=/EVENIMENTE/Nationale/Forum-regional-pentru-transfer-de-bune-practici-in-domeniul-cooperarii-intercomunitare/ ”Unde-s mulți, puterea crește”, asta și-au zis primarii din satele Ciuciuleni, Drăguşenii Noi, Paşcani şi Secăreni din raionul Hînceşti şi-au unit eforturile. La începutul anului 2015 aceste patru localități au înființat Întreprinderea intercomunitară (ICI) de servicii comunale Ciuciuleni. Edilii spun că în așa fel ei pot soluționa mai eficient și prompt problema întreţinerii şi deszăpezirii drumurilor la nivel local. Acest exemplu urmează să fie replicat și în alte localități.]]> 10.11.2015 15:11 Dimensiunea de gen <![CDATA[Dimensiunea de gen // HARTA ALEGERILOR 2011-2015]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=450&id=1279&t=/HARTA-ALEGERILOR-2011-2015/Dimensiunea-de-gen/ 09.11.2015 13:41 Primarii din Moldova vor administra mai eficient treburile locale <![CDATA[Primarii din Moldova vor administra mai eficient treburile locale // Naţionale]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=249&id=1271&t=/EVENIMENTE/Nationale/Primarii-din-Moldova-vor-administra-mai-eficient-treburile-locale/ Primarii din Republica Moldova vor administra mai eficient treburile locale după ce vor beneficia de cursuri de instruire pentru aleşii locali, organizate de Academia de Administrare Publică cu suportul Programului comun de dezvoltare locală integrată.]]> 04.11.2015 16:01 Primari din R. Moldova au împărtăşit experienţa de a decide transparent <![CDATA[Primari din R. Moldova au împărtăşit experienţa de a decide transparent // Naţionale]]> http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=249&id=1270&t=/EVENIMENTE/Nationale/Primari-din-R-Moldova-au-impartasit-experienta-de-a-decide-transparent/ Primari din localităţi partenere a Programului comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) au împărtăşit experienţa de a decide transparent. Toate acestea în cadrul evenimentului de lansare a Săptămânii transparenţei care este marcată în R. Moldova în perioada 12-18 octombrie în contextul Săptămânii Europene a Democrației Locale. ]]> 12.10.2015 13:55