print
La Chişinău se desfăşoară Conferinţa Internaţională „Descentralizare şi Dezvoltarea Autonomiei Locale: Modele europene de succes pentru Republica Moldova”
13.12.2011
7257 Accesări

Reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, experţi în domeniul administraţiei publice locale din Letonia, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, România şi Republica Moldova s-au întrunit la Chişinău, în perioada 12-14 decembrie curent,  pentru a discuta oportunităţile descentralizării din Republica Moldova, experienţa şi modelele de descentralizare din ţările membre ale Uniunii Europene,  pentru a identifica unele soluţii şi modele optime pentru realizarea reformei de descentralizare din Republica Moldova, dar şi pentru a elabora recomandări de politici.  

Iurie Ţap, preşedintele Comisiei parlamentare speciale pentru descentralizare, a menţionat în debutul conferinţei că discuţiile şi prezentările expuse îi vor ajuta atât pe factorii de decizie, cât şi pe reprezentanţii autorităţilor publice locale şi ai societăţii civile din Moldova să-şi formeze o viziune clară asupra procesului de descentralizare, să adopte aceeaşi tactică şi să lucreze fiecare pe filiera lui dar în aceeaşi direcţie. „Experienţele altor state care au avansat în domeniul descentralizării ne va ajuta să înţelegem mai bine cum trebuie să procedăm, ce greşeli ar trebuie să evităm pentru ca reforma să avanseze  etapizat", a mai spus Iurie Ţap.

Victoria Cujba din cadrul Cancelariei de Stat, Direcţia politici de descentralizare, a prezentat proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare elaborat de Guvern cu asistenţa PNUD Moldova, UN Women şi sprijinul financiar al Guvernului Suediei, în cadrul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată. Referindu-se la importanţa documentului, Victoria Cujba a menţionat că transferul competenţelor şi al resurselor financiare de la autoritatea centrală la cea locală, precum şi crearea cadrului legislativ adecvat, aşa cum prevede Strategia, va permite de a oferi oamenilor servicii publice de mai bună calitate, la un preţ redus, concomitent cu modernizarea structurilor care furnizează aceste servicii. Iar acest lucru va conduce inevitabil la sporirea calităţii vieţii oamenilor, mai cu seamă, a celor din localităţile rurale. Vasile Buzu, preşedintele raionului Ştefan Vodă, a menţionat că proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare este singurul document pe care Guvernul l-a consultat cu populaţia din toată republica şi că aşa se explică calitatea lui şi faptul că răspunde necesităţilor tuturor cetăţenilor. „Ceea ce am văzut în cadrul vizitelor de studii peste hotare ne determină să credem că este nevoie de reforma de descentralizare în Moldova, iar pentru implementarea ei este nevoie de mult curaj politic", a mai spus Vasile Buzu.

Experţii internaţionali care au  moderat lucrările atelierelor  de lucru au menţionat că modele de descentralizare, inclusiv financiară, patrimonială şi pe alte domenii, sunt multe. Important este să existe voinţă politică în aplicarea acestora şi la fel de important este ca ele să corespundă realităţilor Republicii Moldova. Vorbind despre experienţa Poloniei în domeniul descentralizării, experţii au fost de părerea că transparenţa şi participarea cetăţenilor este o preocupare primară. „Documentele financiare trebuie să fie accesibile tuturor cetăţenilor, să fie creată posibilitatea de a viziona şedinţele Consiliului Local, cetăţenii ar trebui să fie consultaţi în cazul efectuării cheltuielilor şi investiţiilor de proporţii", au mai menţionat participanţii la conferinţă.

Conferinţa Internaţională „Descentralizare şi Dezvoltarea Autonomiei Locale: Modele europene de succes pentru Republica Moldova" este organizată de Business Consulting Institute în parteneriat cu Fundaţia PAUCI, Polonia şi „Corporate and Public Management Consulting" din Letonia, cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova şi PNUD Moldova.

Copyright © 2021 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate