Prima   »  DOMENIILE DE INTERVENŢIE   »  Descentralizarea financiară

Descentralizarea financiară

   
imprimare

Descrierea problemei: Autorităţile administraţiei publice locale dispun de autonomie financiară limitată şi potenţial fiscal limitat.  Bugetele autorităţilor administraţiei publice de nivel inferior depind de cele de nivel imediat superior. Sistemul de transferuri este ineficient, imprevizibil, lipsit de transparenţă şi oferă puţine stimulente pentru responsabilitatea fiscală.

Obiectivele reformei: Sistemul actual de finanţe publice locale va fi perfecţionat, astfel încât să se asigure autonomia financiară şi bugetară a autorităţilor publice locale, maximizarea eficienţei şi asigurarea echităţii în alocarea resurselor, cu menţinerea disciplinei financiare.

Principalele activităţi şi priorităţi: Procesul va începe prin revizuirea sistemului existent de taxe şi impozite cu scopul de a corela alocarea funcţiilor cu veniturile şi a spori veniturile locale proprii. În acelaşi timp, sistemul de transferuri (impozite partajate, transferuri de echilibrare, transferuri condiționate) va fi revizuit pentru a deveni transparent şi previzibil, stimulând creşterea veniturilor locale şi permiţînd autorităţilor publice să furnizeze servicii publice de calitate. Va fi introdus un sistem de echilibrare echitabil. Odată cu realizarea autonomiei bugetare va fi pus în aplicare un sistem pentru îmbunătățirea gestiunii financiare.

Vezi Activitatea Grupului de lucru pentru descentralizarea financiară

Resursele APL de la Zonele de intervenţie ale reformei:  Legii privind finanţele publice locale, modificate în Parlament, în 2 din 3 lecturi, la 27 iulie 2013.  Legea prevede un nou sistem de finanţare a autorităţilor APL, ce urmează să intre în vigoare, după adoptarea în lectură finală, din 1 ianuarie 2014.

 

 
 
               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2024 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 2391137 |  ieri: 1248 |  azi: 163 |  Online: 9
 
Abonare noutăţi