Prima   »  DOMENIILE DE INTERVENŢIE   »  Transferul responsabilităţilor

Transferul responsabilităţilor

   
imprimare

Descrierea problemei: Delimitarea responsabilităţilor între autorităţilor administraţiei publice de diferite niveluri este incertă şi neclară. Transferul responsabilităţilor către autorităţile administraţiei publice locale s-a efectuat fără asigurarea mijloacelor  financiare. Autorităţile publice centrale intervin în mod nejustificat în competenţele de nivel raional şi local, iar autorităţile publice raionale intervin în funcţiile locale. Grupurile vulnerabile întâmpină greutăţi în accesarea serviciilor publice locale.

Obiectivele reformei: Procesul de reformă va crea un sistem de transfer al competenţelor între autorităţile publice centrale şi cele locale caracterizat prin claritate, funcţionalitate şi stabilitate. Acesta va corela responsabilităţile cu resursele financiare disponibile şi cu capacităţile administrative ale APL. Ca rezultat, serviciile publice vor fi furnizate într-un mod eficient şi eficace, cu acces îmbunătăţit, echitabil şi conform nevoilor şi cerinţelor beneficiarilor, inclusiv a grupurilor vulnerabile, asigurînd un nivel minim de calitate a serviciilor prestate.

Principalele activităţi şi priorităţi: Procesul va începe prin crearea unui nomenclator de competenţe şi responsabilităţi ale autorităţilor publice locale. Apoi, va fi evaluat necesarul de resurse financiare pentru a executa competenţele transferate (delegate sau partajate). Un sistem clar de alocare al responsabilităţilor va fi elaborat şi adoptat de către Guvern şi va fi propusă o nouă alocare de responsabilităţi între nivelurile autorităţilor publice. Un pas important va fi elaborarea strategiilor sectoriale pentru servicii complexe în cazul în care toate nivelurile autorităţilor publice trebuie să fie implicate (educaţie, servicii sociale etc.).

 
 
               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2020 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 947637 |  ieri: 1257 |  azi: 1127 |  Online: 30
 
Abonare noutăţi