Prima   »  CE ESTE DESCENTRALIZAREA?   »  Biblioteca descentralizării   »  Drepturile omului şi egalitatea de gen

Prefaţă

   
imprimare
Prefaţă
Politicile de descentralizare în contextul Programului de activitate al Guvernului „Integrarea europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”
Elemente pentru Consideraţie Specială: MOLDOVA JILDP Grupuri Vulnerabile
Recomandări internaţionale privind descentralizarea şi accesul la serviciile de bază pentru toţi
Bugetele deschise publicului. Democraţia şi Guvernarea în Albania&Administraţia locală şi descentralizarea în Albania
Egalitatea de gen în practică: set de instrumente
Broşura "Cine rămâne în afara dezvoltării locale?"
Guvernarea locală, egalitatea de gen şi drepturile omului
Posterul "Cine rămâne în afara dezvoltării locale? Minorităţile etnice"
Posterul "Cine rămâne în afara dezvoltării locale? Persoanele cu dizabilităţi"
Posterul "Cine rămâne în afara dezvoltării locale? Romii"
Posterul "Cine rămâne în afara dezvoltării locale? Femeile care se confruntă cu multiple forme de discriminare
Pliantul "Cine rămâne în afara dezvoltării locale? Persoanele în etate"
Pliantul "Cine rămâne în afara dezvoltării locale? Romii"
Ghidul mobilizării comunităţii în scopul abilitării
Mobilizarea comunităţii în scopul abilitării. Set de instrumente
Abordarea integratoare de gen în practică. Un set de instrumente.
Bugetul sensibil la dimensiunea de gen în practică. Manual de instruire
Bugetul sensibil la dimensiunea de gen şi drepturile reproductive ale femeilor. Pachet de resurse
Ghid de planificare strategică pentru dezvoltare socio-economică locală bazată pe principiile egalităţii de gen şi ale drepturilor omului

Guvernul împreună cu partenerii săi de dezvoltare vor consolida abordarea dezvoltării locale din perspectiva drepturilor omului şi egalităţii genurilor, urmărind astfel ca reforma de descentralizare să îmbunătăţească viaţa populaţiei, în general, şi cea a grupurilor vulnerabile, în special. Descentralizarea este un proces destul de complicat, asociat cu anumite riscuri, ce nu poate asigura beneficii mari pentru toţi oamenii în mod automat. Pentru a face ca reforma de descentralizare să funcţioneze şi să fie cât mai eficientă vor fi aplicate principiile drepturilor omului şi egalităţi de gen - participare, transparenţă, asumarea responsabilităţii, non-discriminare.

Abordarea bazată pe drepturile omului va permite elaborarea calitativă a unor documente de politici privind descentralizarea şi consolidarea autonomiei autorităţilor publice locale, care ulterior, fiind implementate şi transformate în activităţi concrete, vor avea un impact pozitiv asupra tuturor cetăţenilor. Reformele nu se înfăptuiesc de dragul reformelor, dar anume pentru a asigura respectarea unor drepturi fundamentale, iar în cazul reformei de descentralizare - dreptul omului la servicii de calitate, dreptul de a participa la luarea deciziilor, dreptul la libera exprimare etc.

Prin această rubrică ne propunem să discutăm despre modul în care beneficiile descentralizării se pot realiza pentru toată lumea şi, în primul rând, pentru grupurile vulnerabile ale populaţiei. Prin intermediul acestei rubrici vom încerca să informăm experţii, administraţia publică locală, societatea civilă şi oamenii de rând despre modul în care sunt aplicate principiile drepturilor omului şi egalităţii genurilor în procesul de reformă şi care sunt rezultatele de care pot beneficia. De asemenea, vom disemina în rândul vizitatorilor site-ului nostru cele mai bune practici naţionale şi internaţionale privind implementarea reformei de descentralizare prin prisma drepturilor omului şi egalităţii genurilor.

 

 
 
               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2020 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 947637 |  ieri: 1257 |  azi: 1127 |  Online: 0
 
Abonare noutăţi