Prima   »  EVENIMENTE   »  Naţionale » Realizările în domeniul integrării migrației în dezvoltarea locală discutate în cadrul şedinţei Consiliului coordonator al Proiectului „Migraţie şi dezvoltare locală”

Realizările în domeniul integrării migrației în dezvoltarea locală discutate în cadrul şedinţei Consiliului coordonator al Proiectului „Migraţie şi dezvoltare locală”

   
imprimare
21.10.2016   11653 Accesări  

 

La şedinţa consiliului coordonator al proiectului „Migraţie şi dezvoltare locală" (MiDL) s-au discutat realizările, dar şi activităţile planificate pînă la finele anului în curs. Întrunirea a fost prezidată de Valentin Guznac, Secretar General adjunct al Guvernului Republicii Moldova.

Valentin  Guznac a informat membrii Consiliului  despre măsurile întreprinse pentru impulsionarea continuării reformelor pe segmentul administrației publice centrale și locale şi a reiterat că acţiunile proiectului se înscriu perfect în cadrul reformelor operate la momentul actual. „Mă bucur să văd că într-o perioadă de timp relativ scurtă, Dumneavoastră ați reușit la nivel local să mobilizați un număr impunător de migranți, de băștinași și deja sunt vizibile o serie de activități concrete în localitățile țintă, dar și în altele din țară. Mai mult decît atît, aș spune că prin inițiativele foarte frumoase și inspirate din cadrul Proiectului MiDl ați reușiți să dați o nouă culoare și viață localităților din Moldova. Am participat personal la multe discuții, întîlniri cu locuitorii satelor și orașelor, în cadrul cărora am fost plăcut suprins să aud cuvinte frumoase de recunoștință și mulțumiri pentru activități cu participarea primăriilor și migranților, mobilizați datorită acelor îndrumări, pe care le-au primit autoritățile locale de la echipa Proiectului".

Olesea Cazacu, manager al proiectului MiDL a menţionat că pe parcursul celor 9 luni de implementare a proiectului, au fost momente favorabile, dar şi provocări. Toate generând o mai bună înţelegere şi abordare a acestui domeniu nou de intervenţie. „În cadrul proiectului  sunt două obiective majore la care contribuim. Primul este cel ce ţine de politici în domeniul ocupării forţei de muncă, în special pe dimensiunea de migraţie. Cel de al doilea vizează autorităţile locale pe care proiectul le are în calitate de parteneri şi care au cunoştinţele şi abilităţile necesare ca să implice migranţii în dezvoltarea locală. În această perioadă am reuşit să asigurăm parteneriate strategice cu instituţiile de resort: Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi famileiei, Biroul pentru Relaţii cu Diaspora, Congresul Autorităţilor Locale din Moldova; agenţiile şi organizaţiile internaţionale - ILO, OIM. Pe de altă parte,  25 de comunităţi şi-au aprobat angajamentul în mod oficial şi  participă la proiect prin a crea modele prin care să poată fi implicaţi migranţii în dezvoltarea localităţilor de baştină. Toate acestea, pentru a servi drept imbold pentru alte autorităţi locale să folosească migraţia ca oportunitate de dezvoltare locală".

Zinaida Adam, managerul componentei politici în cadrul MiDL a menţionat că unul din cele mai importante rezultate obţinute este susținerea MMPSF și a grupului de lucru inter-ministerial  la definirea politicii naționale de ocupare pe termen lung care, este sensibilă la aspecte de gen, grupuri vulnerabile, migrație, din perspectivă naţională dar şi locală. În același timp, "ne propunem să ajutăm Agenţiile Teritoriale de Ocupare a Forţei de Muncă (ATOFM) să devină o primă sursă de referire pentru migranţii reveniți, motiv pentru care am demarat, consolidarea capacităților, prin instruiri și asistență la locul de muncă pentru acestea, pe dimensiunea angajării în cîmpul muncii din perspectiva migraţiei. În acest sens, de asemenea, sprijinim ANOFM în aplicarea unor metode inovative de evaluare a propriilor procese și servicii". 

Prezenţi la discuţii, reprezentanţi ai Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) au apreciat conlucrarea cu proiectul MiDL asupra proiectului Strategiei privind Politicile de Ocupare a Forței de Muncă și a Matricei de Acțiuni pentru 2017-2021.

Printre principalele rezultate obţinute în cadrul proiectului la nivel local pentru perioada menţionată este schimbarea abordării, una inovativă, a autorităţilor locale faţă de circa 30 la sută din populaţia activă care este plecată din localităţi. „În această perioadă relativ scurtă de la demararea proiectului, a fost stimulată conștientizarea și schimbarea abordării autorităţilor locale faţă de migranți. Or, acestia sunt cetățeni, care, fiind implicaţi, pot contribui la dezvoltarea localităţii. Pentru prima dată în Moldova a fost realizată organizarea teritorială a Diasporei în bază de Asociații de Originari. Astfel, cele 25 de asociaţii de băştinaşi sunt active, au implementat mici proiecte la nivel local şi acum sunt pregătite să demareze procese de finanţare şi implementare a unor proiecte mari de dezvoltare a localităţilor de origine", a menţionat Ghenadie Ivascenco, coordonator componenta servicii locale MiDL.

Partenerii de dezvoltare ai Guvernului RM în cadrul MiDL - PNUD şi Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) au apreciat faptul că în procesul de lucru s-a ţinut cont de aspecte care asigură durabilitatea iniţiativelor demarate în cadrul proiectului, precum şi faptul că mai multe primării din ţară se adresează în dorinţa de a replica modelele demarate în cele 25 localităţi beneficiare ale proiectului MiDL.

Membrii Consiliului au fost de părerea că în perioada de raportare proiectul a marcat rezultate bune privind atingerea obiectivului său principal, în conformitate cu prioritățile Guvernului Republicii Moldova.

Cei prezenţi au stabilit pentru anul în curs priorităţi pentru activitatea MiDL, printre care: asistarea MMPSF la promovarea proiectului Strategii Naționale de Ocupare a Forței de Muncă și a Matricei de Acțiuni pentru anii 2017-2021 pentru aprobare finală, precum și sporirea capacităților a 25 APL în planificarea dezvoltării locale cu implicarea migranților printr-o comunicare sistematică și eficientă cu cetățenii, asigurând transparența procesului decizional local. 

Proiectul „Migrație și Dezvoltare Locală" este implementat de Cancelaria de Stat cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova, cu susţinerea financiară a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) în Moldova.

     

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2024 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 2391134 |  ieri: 1248 |  azi: 160 |  Online: 6
 
Abonare noutăţi